Konvulzije


Konvulzije - klonycheskaya grč, koji pokrivaju glavne grupe mišića.

Kada postoje bolesti konvulzije:


- Epilepsija
- Toplinski Udar
- Trovanje
- Hipoglikemija
- Hiperglikemija
- Koma
- Traumatska ozljeda mozga
- Intoksikacije teškim metalima  

Ono što liječnici primjenjuju ako postoji convulsing:

- Neurolog
- Toksikolozi
- Resuscitator
- Endokrinolog
- Hitna liječnik