Tendencija da se samoubojstvo samoubojstvo


Samoubojstvo - Jedan od najekstremnijih oblika devijantnog ponašanja, definirane kao svjesno namjerno djelovanje na dobrovoljnoj lišavanja života.

Kada postoje bolesti Samoubojstvo:


- Postporođajna depresija
- Manično-depresivna psihoza
- Ovisnost
- Alkoholizam
- Shizofrenija
- Psihogeni (reaktivnayah) depresije
- Bipolarni afektivni poremećaj
- Rak i drugi.

Sklonost samoubojstvu i razvija u poremećajima hipofize, giperprolaktinemii, adenoma hipofize.

Ono što liječnici primjenjuju ako postoji Samoubojstvo:

- Psiholog
- Psihijatar