Istraživanje antinuklcarno faktor


Antinuklearnoga faktor (Antinuklearnih antitijela, antinuklearnih antitijela, ANF, antinuklearna antitijela, ANA) - jedan je od najčešćih testova koji se koriste u dijagnostici autoimunih bolesti.

 

Antinuklearna faktor je familija antitijela koja se vežu na nukleinske kiseline i srodnih proteina. Te tvari su uglavnom u jezgri stanice, i tako ovaj test se zove "anti-nuclear" (Nucleus - jezgra). Opisana više od 100 vrsta tih antitijela usmjerena protiv nukleinske kiseline, histona, proteina, nuklearni membrana komponente splaysosom, rybonukleproteinu, nucleolar proteina, proteina centromere. Ispitajte prisutnost antinuklearna čimbenik u podlozi dijagnozu autoimune bolesti i najčešće propisane testa tom smjeru. Antinuklearna faktor naći u većine bolesnika s difuznim bolesti vezivnog tkiva. Ponekad antinuklearna faktor također naći u zaraznim, upalnih bolesti i raka. Ponekad ponoviti ispit za procjenu aktivnosti bolesti i učinkovitosti liječenja.


 

Imajte na umu da rezultati određivanja antinuklearnih antitijela dobivenih u različitim laboratorijima može varirati zbog razlika u primijenjenim metodama i koriste antigena.

 

Detekcija antinuklearna faktor je sama po sebi ne ukazuje na prisutnost bolesti. U tumačenju rezultata treba uzeti u obzir kliničku sliku i drugih ispita.